In English

PALVELUT

SUJUVAKSI

Palvelumuotoiluprojektit ja koulutukset

PALVELUMUOTOILU

KOULUTUS

Hyppää palvelumuotoilun saloihin ja ymmärrä mitä etuja sillä voidaan saavuttaa. Navakka antaa perusteet palvelumuotoilusta ja työkaluja yrityksen tarpeisiin. Napakka esitys palvelumuotoilusta ja design thinkingistä. Se sisältää työpaja osuuden, jolla saadaan näkyviksi yrityksen palvelukokonaisuus ja miten niitä voi kehittää.

 

Palvelumuotoilun sarja, jolla kehitetään palveluja yrityksesi tarpeisiin. Palvelumuotoilu projektessa lähdetään rakentamaan tai parantamaa olemassa olevaa palvelua tai sen osa-aluetta. Palvelun aikana luodaan sidosryhmäkartat, ymmärrys eri asiakasryhmistä ja asiakastasoista. Palvelupolkujen avulla kehitetään service blueprint, jonka avulla voidaan kehittää palvelun eri tasoja: asiakkaalle näkyvä palvelu (frontend) ja asiakkaille näkymätön palvelu (backend). Palveluun voidaan yhdistää brändäys elementtien luomista.

 

RÄÄTÄLÖIDUT

PROJEKTIT

Producton™ on hackathonista seuraava vaihe. Yrityksesi idean kehittäminen ja sparraus nopeuttaa innovaation kehittämistä. Productonin™ avulla pystytään nopeasti myös testaamaan tuotetta tai palvelua, ilman että syntyy valtavia kustannuksia.

Production™ koostuu neljästä eri vaiheesta:

LÖYDÄ – LUO – KOKEILE – TOTEUTA

Miniproduction on kokonaisuus työpaja, jossa tehdään
nopeu-tettuna koko Production™ prosessi.

Production™ prosessin ja työpaja sarjan avulla voidaan kehittää ja sparrata palvelu- ja tuoteideoita; ideasta kaupalliseen tuotteistami-seen ja prototypointiin. Palvelumuotoilutyökalut auttavat suunnit-telemaan ideasta palvelun tai tuotteen tai palvelutuotteen. Toimintamalli tuo ketterästi esille tuoteen ja palvelujen kulut ja tuotteen kannattavuuden. Pitempi aikainen sparrausprosessi liiketoiminnan tai toimialasiirtymien kehittämiseen

KEHITÄ

YRITYKSESI
NNOVAATIO-

PROSESSIA

Pakkausmateriaalit,

painatukset ja painatuksenvärimääritykset

PAKKAUS- JA
VÄRIKONSULTIONTIA

MuotoMyrsky Oy

 

Tietosuoja

 

Osoite / Address

 

c/o Konttori

Itäinen Rantakatu 64

20801 Turku

Yhteystiedot / Contact

 

info@muotomyrsky.com

+ 358 50 4868624

Y-tunnus 2776384-1

Copyright MuotoMyrsky Oy 2018